Производство


От 2003 год. Панчев ЕООД произвежда дюбели за закрепване на топлоизолационни материали, както и санитарни закрепвания. Дюбелите на фирмата са изпитани, одобрени и сертифицирани от Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), катедра „Строителни Материали и Изолации.“

  • Дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости към бетон, размери (ø): 8х50, 8х70, 8х90, 8х110, 8х130
  • Дюбели с пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости към тухла, размери (ø): 8х100, 8х120, 8х140
  • Комплект за монтаж на мивка, размери (m): 8x90, 8x100, 8x110, 8x120
  • Комплект за монтаж на тоалетна чиния, размери (m): 6x70, 6x80, 6x90, 6x100