Търсене за "DIN 558"

Намерени резултати: 375


#ID Категория Продукт Цена (лв.)
13084 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен 0.22
2258 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х100 Zn 0.75
2259 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х110 Zn 0.87
2260 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х120 Zn 1.75
11584 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х130 0.99
2261 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х140 Zn 1.05
2247 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х15 Zn 0.20
2262 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х150 Zn 1.11
8674 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х16 Zn 0.20
9620 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х16 черен 0.21
11609 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х160 1.18
2248 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х20 Zn 0.22
9621 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х20 черен 0.22
2249 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х25 Zn 0.24
9622 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х25 черен 0.20
2250 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х30 Zn 0.27
9623 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х30 черен 0.22
2251 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х35 Zn 0.30
9624 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х35 черен 0.26
2252 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х40 Zn 0.29
9625 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х40 черен 0.35
2186 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х45 Yzn 0.33
8675 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х45 Zn 0.35
9626 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х45 черен 0.33
2253 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х50 Zn 0.39
9627 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х50 черен 0.33
2254 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х55 Zn 0.41
9628 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х55 черен 0.39
8676 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х60 Zn 0.47
9629 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х60 черен 0.43
2255 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х65 Zn 0.57
9630 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х65 черен 0.44
8677 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х70 Zn 0.49
9631 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х70 черен 0.44
9632 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х75 черен 0.49
9639 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х75 0.56
2256 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х80 Zn 0.53
9633 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х80 черен 0.49
9634 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х85 черен 0.54
9640 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х85 0.64
2257 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х90 Zn 0.58
9635 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М10х90 черен 0.54
2275 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х100 Zn 1.14
2276 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х110 Zn 1.12
2277 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х120 Zn 1.22
11832 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х130 Zn 1.31
2278 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х140 Zn 1.58
2279 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х150 Zn 1.50
9641 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х16 черен 0.27
9655 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х16 0.31
2263 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х20 Zn 0.32
9642 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х20 черен 0.27
2264 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х25 Zn 0.35
9643 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х25 черен 0.28
2265 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х30 Zn 0.39
9644 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х30 черен 0.31
2266 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х35 Zn 0.40
9645 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х35 черен 0.43
2267 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х40 Zn 0.46
9646 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х40 черен 0.40
2268 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х45 Zn 0.50
9647 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х45 черен 0.47
2269 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х50 Zn 0.59
9648 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х50 черен 0.47
2270 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х55 Zn 0.57
9649 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х55 черен 0.54
2271 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х60 Zn 0.60
9650 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х60 черен 0.62
9651 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х65 черен 0.61
9657 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х65 Zn 0.72
2272 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х70 Zn 0.76
9652 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х70 черен 0.61
9653 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х75 черен 0.69
9658 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х75 0.80
2273 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х80 Zn 0.87
9654 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х80 черен 0.69
2274 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М12х90 Zn 0.83
2290 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х100 Zn 1.63
2291 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х110 Zn 1.77
12484 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х120 Zn 1.88
11833 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х130 Zn 2.00
8679 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х140 Zn 2.28
11638 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х150 Zn 2.23
2280 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х25 Zn 0.52
9659 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х25 черен 0.45
2281 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х30 Zn 0.62
9660 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х30 черен 0.43
2282 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х35 Zn 0.65
9661 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х35 черен 0.52
8678 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х40 Zn 0.76
9662 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х40 черен 0.71
2283 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х45 Zn 0.79
9663 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х45 черен 0.68
2284 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х50 Zn 0.71
9664 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х50 черен 0.68
2285 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х55 Zn 1.07
9665 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х55 черен 0.78
2286 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х60 Zn 0.99
9666 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х60 черен 0.93
9667 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х65 черен 0.87
9671 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х65 1.26
2287 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х70 Zn 1.20
9668 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х70 черен 0.87
9669 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х75 черен 0.96
9672 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х75 1.40
2288 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х80 Zn 1.33
9670 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х80 черен 0.96
2289 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М14х90 Zn 1.21
8683 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х100 Zn 1.82
10748 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х110 Zn 2.33
2302 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х120 Zn 2.35
2303 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х130 Zn 1.64
11633 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х140 Zn 3.06
2304 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х150 Zn 1.86
10749 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х160 Zn 1.97
10750 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х180 2.28
2305 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х200 Zn 2.52
2292 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х25 Zn 0.68
9523 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х25 черен 0.59
8680 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х30 Zn 0.83
9521 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х30 черен 0.64
2293 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х35 Zn 0.90
9522 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х35 черен 0.69
2176 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х40 черен 0.75
2294 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х40 Zn 0.84
2177 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х45 черен 0.87
2295 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х45 Zn 1.20
2296 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х50 Zn 0.95
9524 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х50 черен 1.23
2297 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х55 Zn 1.20
9525 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х55 черен 1.00
2178 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х60 черен 1.00
2298 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х60 Zn 1.22
8681 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х65 Zn 1.14
9526 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х65 черен 1.13
8682 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х70 Zn 1.30
9527 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х70 черен 1.13
2299 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х75 Zn 1.48
2300 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х80 Zn 1.42
2301 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М16х90 Zn 1.69
2312 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18x140 Zn 3.41
2310 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х100 Zn 2.33
2311 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х110 Zn 2.80
11690 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х120 Zn 3.02
9577 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х30 1.25
9578 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х35 1.34
2306 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х40 Zn 1.29
9571 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х40 черен 1.04
9572 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х45 черен 1.16
9579 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х45 1.53
2307 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х50 Zn 1.60
9573 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х50 черен 1.90
9574 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х55 черен 1.36
9580 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х55 1.74
2179 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х60 черен 1.36
8684 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х60 Zn 1.83
9575 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х65 черен 1.53
9582 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х65 1.93
8685 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х70 Zn 1.81
9576 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х70 черен 1.53
2308 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х80 Zn 2.01
2309 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М18х90 Zn 2.27
2321 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х100 Zn 3.05
2322 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х110 Zn 3.53
11692 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х120 Zn 3.79
2323 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х130 Zn 3.94
2324 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х140 Zn 4.20
2325 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х150 Zn 5.21
2326 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х160 Zn 5.49
13276 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х200 Zn 7.08
9594 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х30 1.37
9595 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х35 1.47
2313 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х40 Zn 1.67
9583 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х40 черен 1.63
2180 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х45 черен 1.47
9592 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х45 Zn 1.78
2181 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х50 черен 1.85
2314 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х50 Zn 1.95
2315 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х55 Zn 2.03
9585 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х55 черен 1.57
2316 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х60 Zn 2.03
9586 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х60 черен 1.57
2317 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х65 Zn 2.23
9587 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х65 черен 1.79
2318 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х70 Zn 2.76
9588 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х70 черен 2.28
2319 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х75 Zn 2.45
9589 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х75 черен 2.00
2320 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х80 Zn 2.51
9590 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х80 черен 2.00
11691 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х85 2.20
8686 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М20х90 Zn 2.28
2332 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х100 4.55
2182 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х40 черен 1.99
9153 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х40 2.41
2183 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х45 черен 1.90
8996 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х50 Zn 2.47
9596 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х50 черен 1.90
2327 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х55 Zn 2.61
9597 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х55 черен 2.09
2184 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х60 черен 2.09
2328 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х60 Zn 2.75
9598 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х65 черен 2.38
9602 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х65 3.52
2329 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х70 Zn 3.33
9599 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х70 черен 2.38
9600 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х75 черен 2.63
9603 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х75 3.89
2330 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х80 Zn 3.90
9601 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х80 черен 2.63
2331 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М22х90 Zn 4.01
2338 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х100 Zn 5.28
2339 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х110 6.69
9483 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х120 черен 4.79
11344 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х120 5.75
12350 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х140 7.88
10036 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х30 Zn 3.81
9612 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х35 2.33
9613 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х40 4.32
9614 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х45 3.37
2333 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х50 Zn 3.37
9604 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х50 черен 2.28
9605 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х55 черен 2.55
9610 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х55 Zn 3.62
2185 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х60 черен 2.55
8687 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х60 Zn 3.37
2334 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х65 Zn 3.99
9606 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х65 черен 2.81
2335 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х70 Zn 4.18
9607 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х70 черен 2.81
9608 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х75 черен 3.07
9611 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х75 4.90
2336 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х80 Zn 5.11
9609 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х80 черен 3.07
2337 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М24х90 Zn 4.25
2343 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х100 Zn 7.32
9616 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х100 черен 5.45
12587 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х170 11.82
9617 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х60 Zn 4.71
2340 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х70 Zn 5.63
9618 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х70 черен 4.34
2341 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х80 Zn 6.54
9619 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х80 черен 5.99
2342 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х90 Zn 6.83
9615 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М27х90 черен 5.23
2348 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х100 Zn 9.84
12881 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х130 28.80
12903 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х140 30.60
2344 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х60 Zn 7.49
2345 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х70 Zn 8.14
2346 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х80 Zn 8.95
2347 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М30х90 Zn 7.82
2187 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х10 Zn 0.03
2188 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х12 Zn 0.03
2189 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х14 Zn 0.04
2190 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х16 Zn 0.04
9519 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х16 черен 0.03
2191 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х20 Zn 0.05
9518 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х20 черен 0.03
2192 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х25 Zn 0.05
2193 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х30 Zn 0.06
2194 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х35 Zn 0.07
2195 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х40 Zn 0.08
9520 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х45 0.09
2196 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М4х50 Zn 0.10
2197 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х10 0.04
2169 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х12 черен 0.03
2198 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х12 Zn 0.05
2170 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х14 черен 0.03
2199 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х14 Zn 0.05
2200 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х15 Zn 0.05
9515 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х16 Zn 0.05
12606 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х16 черен 0.05
2201 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х20 Zn 0.06
2202 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х25 Zn 0.07
9516 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х25 черен 0.02
2203 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х30 Zn 0.08
12607 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х30 черен 0.08
2204 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х35 Zn 0.09
2205 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х40 Zn 0.10
9517 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х40 черен 0.10
2206 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х50 Zn 0.12
2207 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х60 Zn 0.14
12611 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х60 черен 0.21
8673 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х70 Zn 0.21
2208 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М5х80 Zn 0.22
2209 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х10 Zn 0.05
9529 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х10 черен 0.04
2226 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х100 Zn 0.29
11635 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х110 Zn 0.31
2210 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х12 Zn 0.06
9530 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х12 черен 0.04
11636 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х120 0.34
2211 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х14 Zn 0.05
9531 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х14 черен 0.04
2212 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х15 Zn 0.06
2171 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х16 черен 0.04
2213 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х16 Zn 0.06
9532 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х18 черен 0.05
9547 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х18 0.06
2172 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х20 черен 0.05
2214 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х20 Zn 0.07
2215 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х22 Zn 0.06
2173 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х25 черен 0.06
2216 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х25 Zn 0.08
2217 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х30 Zn 0.09
9533 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х30 черен 0.08
2218 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х35 Zn 0.10
9534 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х35 черен 0.09
2219 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х40 Zn 0.11
9535 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х40 черен 0.08
2220 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х45 Zn 0.12
9536 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х45 черен 0.10
2221 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х50 Zn 0.12
9537 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х50 черен 0.12
9538 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х55 черен 0.12
9548 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х55 Zn 0.14
10104 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х6 ниска глава Zn 0.04
2222 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х60 Zn 0.14
9539 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х60 черен 0.12
9540 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х65 черен 0.14
9549 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х65 Zn 0.16
2223 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х70 Zn 0.17
9541 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х70 черен 0.14
9542 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х75 черен 0.16
9550 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х75 Zn 0.19
2224 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х80 Zn 0.19
9543 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х80 черен 0.16
9545 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х85 черен 0.18
9551 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х85 0.25
2225 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х90 Zn 0.25
9544 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М6х90 черен 0.18
9570 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х10 Zn 0.15
2243 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х100 Zn 0.39
2244 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х110 Zn 0.49
2227 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х12 Zn 0.12
10746 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х120 Zn 0.54
10747 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х130 Zn 0.39
9569 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х14 Zn 0.17
2245 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х140 Zn 0.40
2228 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х15 Zn 0.12
2246 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х150 Zn 0.42
2229 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х16 Zn 0.12
9552 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х16 черен 0.10
2174 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х20 черен 0.10
2230 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х20 Zn 0.14
2231 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х25 Zn 0.17
9553 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х25 черен 0.15
2232 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х30 Zn 0.16
9554 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х30 черен 0.16
2233 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х35 Zn 0.17
9555 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х35 черен 0.15
2175 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х40 черен 0.20
2234 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х40 Zn 0.20
2235 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х45 Zn 0.21
9556 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х45 черен 0.20
2236 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х50 Zn 0.23
9557 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х50 черен 0.23
2237 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х55 Zn 0.25
9558 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х55 черен 0.23
2238 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х60 Zn 0.26
9559 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х60 черен 0.23
2239 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х65 Zn 0.29
9560 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х65 черен 0.26
2240 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х70 Zn 0.36
9561 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х70 черен 0.26
9562 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х75 черен 0.30
9567 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х75 Zn 0.31
2241 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х80 Zn 0.35
9563 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х80 черен 0.30
9564 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х85 черен 0.33
9568 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х85 0.40
2242 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х90 Zn 0.36
9565 Стандартен крепеж | DIN 558 Болт машинен с цяла резба Болт машинен М8х90 черен 0.33