Търсене за "DIN 6914"

Намерени резултати: 73


#ID Категория Продукт Цена (лв.)
3144 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х100 к.10.- HV 7.50
11892 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х40 к.10.9 - HV 1.98
12389 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х70 к.10.9- HV 5.67
3139 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х50 к.10.9 - HV 5.72
10640 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х75 к.10.9 - HV 7.04
3135 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции M16х75 к.10.9-HV 4.52
12541 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х30 к.10.9-HV 2.07
3125 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х35 к.10.9- HV 1.89
8999 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х45 к.10.9-HV 2.22
10159 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х50 к.10.9- HV 2.23
3126 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х55 к.10.9- HV 2.34
3127 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х60 к.10.9- HV 2.62
3128 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х65 к.10.9- HV 2.19
12397 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М12х70 к.10.9- HV 2.98
3134 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16x65 к.10.9 - HV 4.43
3129 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х40 к.10.9- HV 3.41
3130 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х45 к.10.9 - HV 3.61
3131 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х50 к.10.9 - HV 4.29
3132 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х55 к.10.9 - HV 3.96
3133 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х60 к.10.9- HV 4.13
3136 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х80 к.10.9- HV 4.73
3137 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х85 к.10.9- HV 5.89
3138 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М16х90 к.10.9- HV 4.79
14052 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х105 к.10.9 - HV 9.94
12490 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х110 к.10.9- HV 9.21
3117 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х55 к.10.9 - HV 4.56
3140 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х55 к.10.9 - HV 5.88
3141 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х60 к.10.9 - HV 7.08
3118 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х65 к.10.9 - HV 4.97
3142 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х65 к.10.9 - HV 6.61
3119 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х70 к.10.9 - HV 5.75
3143 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х70 к.10.9 - HV 8.94
3120 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х75 к.10.9 - HV 5.81
12393 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х80 к.10.9- HV 8.41
3121 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х85 к.10.9 - HV 6.92
10637 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х85 к.10.9 - HV 9.25
12395 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х90 к.10.9- HV 9.43
13446 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М20х95 к.10.9- HV 9.64
12473 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М22х70 к.10.9- HV 21.16
12496 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М22х80 к.10.9- HV 22.26
11637 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М22х85 к.10.9- HV 11.62
12396 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х100 к.10.9- HV 12.99
3150 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х105 к.10.9- HV 14.55
10639 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х110 к.10.9- HV 12.61
3151 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х120 к.10.9- HV 13.37
3152 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х130 к.10.9- HV 13.24
3145 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х60 к.10.9- HV 10.69
3146 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х65 к.10.9- HV 11.88
3147 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х70 к.10.9- HV 12.02
3148 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х75 к.10.9- HV 11.20
3149 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х80 к.10.9 - HV 11.84
11858 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х85 к.10.9 - HV 12.54
12271 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х90 к.10.9 - HV 13.46
12273 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М24х95 к.10.9- HV 13.64
8706 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х100 к.10.9 - HV 16.84
12391 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х100 к.10.9- HV 18.46
8707 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х105 к.10.9 - HV 19.07
3123 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х110 к.10.9 - HV 21.71
3154 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х110 к.10.9-HV 22.27
3124 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х115 к.10.9 - HV 19.05
10638 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х140 к.10.9 - HV 25.34
3122 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М27х95 к.10.9 - HV 17.45
3156 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М30х100 к.10.9- HV 19.45
12359 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М30х105 к.10.9 - HV 21.99
3157 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М30х110 к.10.9- HV 21.69
12564 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М30х120 к.10.9-HV 23.98
12308 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М30х75 к.10.9- HV 20.01
3155 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М30х80 к.10.9-HV 20.64
12585 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М36х130 к.10.9- HV 50.82
12602 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М36х135 к.10.9- HV 44.46
3158 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за метални конструкции М36х95 к.10.9- HV 36.73
3153 Стандартен крепеж | DIN 6914 HV Болт за метални конструкции, HDG Болт за нетални конструкции М24х140 к.10.9- HV 14.93